Grunnarbeide, graving og planering

Grunnarbeid og planering av tomt for bygging av hus, garasje eller annet tilbygg

Enten du skal bygge nytt hus, tilbygg eller en garasje kan vi hjelpe deg med graving og grunnarbeid.

Grunnarbeid er den jobben som må gjøres på tomta før man kan begynne å bygge. Det er viktig at grunnarbeide er utført på en tilfredsstillende måte for at resten av byggeprosjektet kan utføres forsvarlig.

Hjelp med grøntanlegg og uteområdet!

Trenger dere hjelp til drift og vedlikehold av dagens grøntanlegg, eller ønsker hjelp til landskapsdesign og tilrettelegging av nytt uteområde?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om deres uteområde og grøntanlegg, å hva vi kan gjøre for dere.