Drift og vedlikehold av grøntanlegg

Anleggsgartner for drift og vedlikehold av grøntanlegg og uteområder

Vedlikehold av uteområder og grøntanlegg er vår spesialitet, og baserer seg på årlige vedlikeholdsavtaler av alt utendørs grøntanlegg og vedlikehold av en eiendom som gressklipping, luking, gjødsling, sprøyting om sommeren til beskjære busker og trær om vinteren, alt etter oppdragsgivers ønsker og behov.

Utomhusanlegg kan være alt fra parker, fellesområder og grøntanlegg for næringseiendommer, boretslag eller rundt offentlige bygninger. Vedlikeholdet kan være alt fra å klippe plen, stelle blomster og bed om sommeren, og beskjære busker og trær om vinteren.

Hjelp med grøntanlegg og uteområdet!

Trenger dere hjelp til drift og vedlikehold av dagens grøntanlegg, eller ønsker hjelp til landskapsdesign og tilrettelegging av nytt uteområde?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om deres uteområde og grøntanlegg, å hva vi kan gjøre for dere.